Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
MŁYNY STOISŁAW
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Informacje
Kontakt
Tel
94 343 00 27
Godziny działania sklepu
8-16
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 14 Gości
 online.
Opinie w Nokaut.pl
Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego „PZZ” Stoisław S.A.
Tekst jednolity
 
Regulamin Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław spółka akcyjna, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu Spółka Akcyjna z siedzibą w Stoisławiu., Stoisław 11, 76-031 Mścice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306013, NIP: 669-050-21-87, REGON 000051109, kapitał zakładowy 35.000 000,00 PLN.
 
Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu w dniu 23.05.2018 roku,
obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
Preambuła
 
Regulamin Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław spółka akcyjna, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania i ewidencjonowania zamówień w Sklepie internetowym „PZZ” Stoisław, prowadzącym działalność w Koszalinie, przy ul. Morskiej 17, pod adresem internetowym www.mlynystoislaw.pl i realizującym sprzedaż na terenie całej Polski oraz dającym możliwość osobistego odbioru zakupów pod wyżej wymienionym adresem.
 
I. Postanowienia Ogólne
 1. Sprzedawcą jest: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna z siedzibą w Stoisławiu, Stoisław 11, 76-031 Mścicie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306013, NIP: 669-050-21-87, REGON 000051109, kapitał zakładowy 35.000 000,00 PLN, tel. 94 343 00 27 (koszt połączenia wg taryfy operatora), adres mailowy: sklep@mlynystoislaw.pl
 2. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Klientem jest osoba, która dokonała Rejestracji i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym „PZZ” Stoisław.
 3. Konsumentem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub nabywa towary w Sklepie internetowym.
 4. Strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy „PZZ” Stoisław to www.mlynystoislaw.pl
 5. Sklep internetowy jest sklepem prowadzonym przez Sprzedawcę w Koszalinie, przy ul Morskiej 17, w którym zamówienia Towaru można składać za pośrednictwem Strony internetowej. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski lub poprzez odbiór zamówienia osobiście przez Klienta w punkcie handlowym firmy „PZZ” Stoisław spółka akcyjna, znajdującym się na ul. Morska 17 w Koszalinie.
 6. Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie. Ilość towarów oferowanych w sklepie jest zmienna i podlega aktualizacji. Sklep internetowy „PZZ” Stoisław zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
 7. Administrator Bazy Danych to Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna z siedzibą w Stoisławiu, która wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu realizacji złożonych przez nich   zamówień.
 8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizyczne.
 9. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych
 10. Wydzielona jednostka organizacyjna Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu 94 343 00 27 (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz pod adresem mail: sklep@mlynystoislaw.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 11. Proces rejestracji - oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 12. Adres mailowy Klienta stanowi Login podany podczas rejestracji. Wymagany jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 13. Utworzone podczas rejestracji Konto Klienta oznacza  indywidualne Konto Klienta, za pomocą którego dokonuje on zamówień. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów, a także zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji.
 14. Zamówienie oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
II. Procedura rejestracji

1.  Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji umieszczonego na Witrynie Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław lub złożenia zamówienia bez zakładania konta. Złożenie zamówienia bez zakładania konta uniemożliwia śledzenie statusu zamówienia ani przeglądanie historii zakupów. Dane konieczne do złożenia zamówienia bez zakładania konta to: imię i nazwisko Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku faktury VAT nazwa firmy, numer NIP oraz adres siedziby firmy Klienta, a także konieczność zaakceptowania Regulaminu Sklepu internetowego i zawartej w nim Polityki Prywatności „PZZ”. 

W trakcie procesu rejestracji Klient:
•    wypełnia dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania. Klienci, którzy chcą otrzymywać fakturę VAT za zakupy zrobione w „PZZ” Stoisław zobowiązani są do podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta;
•    zostaje poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu;
•    ustala indywidualny Login i Hasło.


2. Wypełniając formularz rejestracji Klient oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji lub złożenie zamówienia bez zakładania konta.
 
4. Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, kolejne zamówienia realizowane są na podstawie ustalonego przez klienta Loginu i Hasła.
 
5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie swojego Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności i nie udostępniać go osobom trzecim. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 
6. Przy pierwszym logowaniu na Stronie Sklepu Internetowego „PZZ” Stoisław Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:
„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu internetowego i zawartą w nim Politykę Prywatności „PZZ” Stoisław prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez wyżej wskazaną spółkę podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminem poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”
 
7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie, a w konsekwencji składanie zamówień w Sklepie internetowym „PZZ” Stoisław.
 
III. Procedura składania i realizacji zamówień
   
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej www.mlynystoislaw.pl  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Natomiast termin ich realizacji odbywa się następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu należnej wpłaty. Przesyłki dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.
2. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie internetowym w drodze uprzedniego zarejestrowania się, to jest wypełnienia formularza oraz ustalenie własnego loginu, a także akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego i zawartej w nim Polityki Prywatności „PZZ” Stoisław i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także poprzez złożenie zamówienia bez zakładania konta.           
 
4. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na swoje konto wybierając opcję „logowanie” i używając swoich danych do logowania lub bez logowania.   Po wyszukaniu właściwego towaru określ jego ilość lub wagę, dodaj go do koszyka wybierając przycisk „Dodaj do koszyka”. Podobnie należy postępować z pozostałymi towarami, które mają zostać zakupione. Wybierz sposób dostawy, formę płatności, kliknij przycisk „Do Kasy”.
Naciśnij przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Na skrzynkę mailową została wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zamówienie, który należy kliknąć, aby zakończyć proces składania zamówienia.
 
5. Zakupów w Sklepie internetowym „PZZ” Stoisław dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 
IV. Warunki sprzedaży i dostawy
 
1.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany adres mailowy. 
2. Zamówienie Klienta realizowane jest w cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w Polskich złotych. 
3. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli Zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu oraz po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.
4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na wymianę Towaru na podobny, o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. 
5. Pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez niego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie lub w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
6. Sprzedawca dostarcza zamawiany Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki do momentu dostarczenia towaru Klientowi. 
7. Faktura VAT zostanie wydana Klientowi, który uzupełnił swoje dane osobowe o dane firmy lub poinformował Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury. Faktura dostarczana jest Klientowi wraz z zakupionym towarem.
8. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru, jeżeli takie są wymagane.
9. Dostawa Towarów odbywa się kurierem według wagi zamówienia od 0,5 kg do 28 kg  za cenę w wysokości 17,50 zł. PLN. Klient może dokonać osobistego odbioru zamówionego towaru w sklepie „PZZ” Stoisław w Koszalinie przy ulicy Morskiej 17 bez żadnych dodatkowych kosztów dostawy. Odbioru osobistego zamówionych zakupów można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
10. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu „PZZ” Stoisław.
 
V. Płatności

1. Zamawiający dokonuje płatności przed dostarczeniem zamówienia. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
•   przelewem bankowym
•   przelewem bankowym on-line 
2. W celu dokonania płatności on-line Klient zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu platformy transferuj.pl. 
3. W przypadku gdy wartość dostarczonych zakupów, zapłaconych w sposób wyżej określony będzie niższa niż zapłacona kwota wówczas różnica zostanie zwrócona odpowiednio do sposobu zapłaty na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku, gdy wartość skompletowanego zamówienia miałaby okazać się wyższa niż kwota zapłacona wówczas pracownik Sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania zgody na realizację takiego zamówienia i poinformowania o konieczności dopłaty różnicy. 
4. Zwrot nadpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie na kartę lub rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata po rozpatrzeniu zwrotu przez Sklep internetowy.
 
VI.  Postępowanie reklamacyjne
1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonych zakupów w obecności kuriera.
2. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez Klienta za zakupy, należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, za pomocą formularza reklamacji znajdującego się na stronie sklepu lub bezpośrednio w punkcie Sklepu internetowego, znajdującym się w Koszalinie przy ulicy Morskiej 17.
3. Formularz reklamacji znajduje się tutaj . Wraz z wypełnionym oświadczeniem i dowodem zakupu należy odesłać wadliwy towar bądź dostarczyć osobiście do siedziby Sklepu internetowego.
4. Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym 
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi jeżeli zakupiony towar posiada wadę. 
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę kupujący będący Konsumentem na podstawie rękojmi może od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy lub żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. W uzasadnionych sytuacjach Konsument ma możliwość skorzystania z innych przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa sposobów rozpatrzenia reklamacji.
7. Reklamacja na podstawie rękojmi zostanie rozpatrzona w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania formularza.
 8. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.  Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w punkcie handlowym Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław znajdującym się na ul. Morskiej 17 w Koszalinie.
9. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.
 
VII. Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza - oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w poniższym linku: Odstąpienie od umowy przed upływem tego terminu wraz z dowodem  zakupu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres sklepu „PZZ” Stoisław, ul. Morska 17, 75-212 Koszalin (decyduje data wysłania) lub dostarczyć osobiście pod ten sam adres.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostarczenia towaru, jeżeli Konsument taki koszt poniósł. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Konsumenta w punkcie handlowym Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław znajdującym się na ul. Morskiej 17 w Koszalinie.  
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
•    gdy rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•   wartość dokonanych jednorazowo zakupów nie przekracza kwoty 50 zł. PLN
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
6. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad przez Sprzedającego.

VIII.  Ochrona prywatności i danych osobowych


1. Sklep internetowy „PZZ” Stoisław ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie. Gromadzone są następujące dane Klienta: adresy poczty elektronicznej, dane osobowe i adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław spółka akcyjna z siedzibą w Stoisławiu (będącej właścicielem i zarządcą strony internetowej), nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
2. Dane kontaktowe Klientów są wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, w momencie gdy jest to konieczne.
3. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu 11, 76-031 Mścice;
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Klienci mogą uzyskać mailowo pod  adresem: iod@stoislaw.com.pl
6. Dane Klientów będą przetwarzane w celach handlowym, marketingowym, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ ;
7. Administrator pozyskał dane na temat Klientów w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres dostarczenia przesyłki i ewentualne dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP)
8. Źródłem pozyskania danych osobowych Klientów jest: dobrowolne przekazanie danych przez podmioty handlujące z Administratorem w ramach przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż, zakup) z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności;
9. Administrator może powierzyć dane osobowe Klientów tylko upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom, a także firmie kurierskiej realizującej na zlecenie Klienta dostawę zamówionych towarów w sklepie internetowym.
10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.;
11. Klienci posiadają prawo żądania od Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
12. Klienci posiadają uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
13. Klienci posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
14. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.
15. Dane osobowe Klientów nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IX. Obsługa plików cookies

 
1.Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 

X. Zabezpieczenia            

 
1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób do tego niepowołanych. 
2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego „PZZ” Stoisław, Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna z siedzibą w Stoisławiu, prowadzącego sklep internetowy na stronie www.mlynystoislaw.pl
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerze home.pl
4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy oraz sklepu internetowego „PZZ” Stoisław, Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna z siedzibą w Stoisławiu prowadzącego stronę internetową www.mlynystoislaw.pl  i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 
5. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu spółka akcyjna z siedzibą w Stoisławiu przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy. 
6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Niego podczas rejestracji.
 

XI. Kontakt

 
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą  w godzinach 8.00-17.00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) pod numerem 94 343 00 27 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie sklepu www.mlynystoislaw.pl w zakładce "Kontakt".
 

XII. Postanowienia końcowe

 
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, a o treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w pierwszej kolejności strony będą starały się rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem i przepisami Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku braku polubownego rozwiązania w powyższym trybie, Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze m.in.:
a) zapisu na Stały Polubowny Sąd Konsumencki Ośrodek Zamiejscowy Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z siedzibą w Koszalinie działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/) na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214), pod warunkiem, że strony sporu sporządzą zapis na sąd polubowny i zaakceptują zasady działania Sądu;
b) mediacji prowadzonej na zasadach określonych w Zaleceniu Komisji (2001/310/WE) z dnia 4 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz w wytycznych postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji wydanych przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a także z zastosowaniem postanowień art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, ze zm.); mediację wszczyna się na wniosek Konsumenta.
5. W ostateczności spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Konsumenta określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Nowości
Nowości
Zobacz wszystkie
10 kwiecień 2020
5332068 wywołań od 15 sierpień 2011
Copyright © 2012 oscGold